InValkenswaard banner

Vrijwilligers voor Buurtbemiddelingsproject

Thursday 10 May 2012 19:50

Paladijn is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor het project ‘Vrijwilligers in buurtbemiddeling’, dat de organisatie in samenwerking met DommelRegio in 2011 is gestart. Door de toename van het aantal aanmeldingen en het vertrek van enkele vrijwilligers, is de instelling nu op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Geïnteresseerde vrijwilligers krijgen een introductie en deskundige begeleiding aangeboden, waarna zij in koppels van twee personen aan de slag gaan met de bemiddelingsgesprekken. Soms worden kleinigheden en irritaties tussen buren, buurtbewoners niet opgelost in de onderlinge sfeer en kunnen deze uit de hand lopen. Omdat interventie van politie voor veel mensen te ver gaat, is bemiddeling door middel van goedopgeleide en getrainde vrijwilligers mogelijk een oplossing voor de ruziënde partijen.
Deskundig opgeleide vrijwillige buurtbemiddelaars bemiddelen in Valkenswaard in huis-, tuin- en keukenconflicten tussen buren en buurtgenoten. Zij trachten de ruziënde partijen weer aan het praten te krijgen en de communicatie op gang te brengen en hen te stimuleren tot stappen in de richting van een oplossing. Zo kan erger worden voorkomen en wordt de directe omgeving vriendelijker en leefbaarder voor beide partijen.

De vrijwilligers die worden gezocht, zijn onafhankelijk en in staat om goed te luisteren, zijn communicatief vaardig en extravert. Ze staan stevig in hun schoenen en zijn betrokken bij de leefbaarheid in de wijk. Zij zijn in staat om partijen aan te horen en bij elkaar te brengen, zónder direct zelf oplossingen aan te dragen. De nieuwe vrijwilligers zijn bereid om een scholing van drie halve dagen (ongeveer vijftien uur) te volgen.
Paladijn biedt een leuk team om in te werken en goede, deskundige begeleiding en feedback van twee professionele instellingen, zodat vrijwilligers niet geïsoleerd werken. Er wordt uitgegaan van ongeveer zes gevallen per jaar (per casus ongeveer vijf uur). Daarnaast is er deskundigheidsbevordering en krijgen de vrijwilligers een onkostenvergoeding.

Voor aanmelding, informatie, vragen of opmerkingen: Dick van Diepen of Steunpunt Vrijwilligerswerk (Paladijn). Telefoon: 040-2046614 of per e mail: info@paladijn-welzijn.nl. Zie ook : www.vrijwilligerswerkvalkenswaard.nl.

Voor het laatst bijgewerkt op: Thursday 10 May 2012 | 19:50

Vrijwilligers in Valkenswaard

Vrijwilligers in Valkenswaard